Top 8 Multinational Corporations (MNCs) in Vizag

8. Capgemini - Siripuram

7.Cognizant - Siripuram

6. Infosys - Rushikonda

5. IBM - Siripuram

4. Wipro - Siripuram

3. Tech Mahindra - Siripuram

2. Accenture - Siripuram

1. Tata Consultancy Services (TCS) - Siripuram

List of airports in Andhra Pradesh